Kalite Politikası

Sektöründe lider bir kuruluş olarak kalmayı hedefleyen GDZ Elektrik Dağıtım kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır.

Bu kapsamda Şirket;

  • Tüketici ve tedarikçilerinin memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Etkili bir liderlik ile çalışanların katılımını sağlamayı,
  • Çalışanlarının ve hizmetin sürekli gelişimini sağlamanın yanı sıra ileriye dönük gelişmeyi destekleyecek yaklaşımları cesaretlendirilmeyi, teknik ve davranışsal yetkinliklere yönelik eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Alt işverenlerimizin gelişimine katkı sağlamayı,
  • Ölçülebilir değerlerle doğru kararlar almayı,
  • Süreçler ile şirket hedeflerini sürekli gözden geçirerek, performansı geliştirmeye yönelik çalışmaları yapmayı,
  • Kalite performansını sürekli iyileştirmeyi, kalite politikası olarak benimsemiştir.