İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GDZ Elektrik Dağıtım için "Hiçbir iş insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir ” düşüncesini benimsemiş olan GDZ Elektrik Dağıtım İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili;

  • İş sağlığına ve güvenliğine önem vermeyi,
  • Önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarını bilinçlendirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun,yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
  • İSG risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirecek önlemleri almayı,
  • Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanlarının sağlığını korumayı,
  • Alt işverenler ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde verimliliği arttırmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak uygulamaktadır.