İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişim ve yeniliğe açık, şirket etik ilkelerine bağlı ve Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda çalışacak insan kaynağını belirlemek, planlamak ve şirket bünyesine kazandırmaktır.

Şirket, sahip olduğu en değerli kaynağın personelleri olduğu bilincindedir. Bu bilinçle;

  • Güven, saygı ve katılımcılık unsurunun ön planda olduğu bir kurum kültürü ve bilinci yaratmayı,
  • Personelin motivasyon ve bağlılığını artırmayı,
  • Sürekli öğrenmenin ve gelişimin teşvik edilerek verimliliği artırmayı,
  • Maddi ve manevi hakların gözetilmesini,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir iş ortamı yaratılmasını,
  • Şeffaf ve açık bir yönetim tarzını,

İnsan Kaynakları politikasında güncelliği ve gelişimi prensip edinir.