GDZ G-LAB (AR-GE ve Girişimcilik Merkezi)

GDZ Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına teknoloji ve inovasyon merkezli devam etmektedir.

Veriye dayalı karar verme, ileri istatistik, veri analitiği, network ve veri güvenliği, nesne tabanlı programlama, büyük veri ve bulut veri yönetimi, sensör teknolojileri, kalabalık analizi, mekatronik, gelecek tanımlama, siber güvenlik gibi teknolojik ve teknik alanlar alt yapı dağıtım hizmetlerinde giderek önem kazanmaktadır.

GDZ G-LAB ile gelişen teknolojileri takip eden değil öngörülen ihtiyaçlara yenilikçi çözüm üretecek tematik sürdürülebilir bir Ar-Ge, İnovasyon ve Ar-Ge ekosisteminin GDZ Elektrik Dağıtım eli ile kurum kampüsü içinde kurulması amaç edinmektedir.

Kurum kampüsü içerisinde kurulmuş olması ile bilginin üretilmesindeki paydaşların yakın etkileşiminin sağlamasını, yeniliği ortaya çıkartan rastlantısallıklara (serendipity) imkan tanıdığını ve kurumun tüm alt ve üst yapısı ile bu merkezi desteklediğini bu sayede bir kurumsal aidiyet oluşturduğunu ifade eder.

Tematik bir kuluçka merkezi olması ile merkezde desteklenecek girişimcilerin/projelerin seçilmesinde önceden belirlenmiş teknoloji alanların olmasını, bu nedenle girişimcilere verilecek desteklerin, oluşturulacak fiziksel alanların ve geliştirilecek iş zekasının bu tema ile uyumlu olacağını ve derinleşmenin sağlanacağını tanımlar.

Özel bir kuluçka merkezi olması ile; hali hazırda 4691 sayılı yasa ile kurulu teknoloji geliştirme bölgelerinde açılması zorunlu tutulan kuluçka merkezlerinde farklı oluşunu tanımlar.

Güdümlü bir kuluçka merkezi olması ile; merkez bünyesinde desteklenen projelerin, kurum tarafından başından sonuna kadar güdüldüğü, bu yapısı itibari ile projelerin potansiyel müşterisi olarak kurumun kendisini koyduğu modeli ifade eder.

GDZ G-LAB’ın tematik, özel ve güdümlü bir kuluçka merkezi oluşu, tekno-girişimciliğin desteklenmesi süreçlerinde ekosistemin eksikliklerinden olan teknik derinleşme, hız ve yüksek ticarileşme/uygulanabilirlik unsurlarını karşılayacak özgün bir modele sahip olduğunu işaret etmektedir. 

GDZ G-Lab, elektrik dağıtım hizmet sektörünün geleceğini şekillendirecek teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin yüksek ticarileşme/uygulanabilirlik hedefi ile geliştirileceği bir yapıdır.

GDZ G-LAB Akademi

Merkezde desteklenecek nitelikli girişimcilerin bilgi birikiminin arttırılmasına yönelik her yıl tanımlanmış müfredata uygun hazırlanmış bir eğitim programı düzenlenecektir. GDZ G-LAB Akademi adındaki bu birim başta GDZ Elektriğin teknik, idari ve yönetim kadrolarından ve müfredat çerçevesinde şekillenen yerli ve yabancı eğitmenlerden oluşan bir eğitmen havuzu ile sağlanacaktır. 

Sürdürülebilir ve işlevsel bilgi birikimi yönetimi için girişimciler arasında mentörlük programı oluşturulacak ve tecrübeli girişimciler ile yeni girişimciler eşlenerek daha önceden kurumca sunulmuş bilgilerin girişimciler arasında yayılması ve içselleştirilmesi hızlandırılacaktır.

GDZ G-LAB Girişimci Profili

KAPSAM

GDZ G-LAB bünyesinde yer alan “Kuluçka Programında” belirlenen tema alanlarında çalışacak 5 tekno-girişim ekibi veya start-up 1 yıl süre ile desteklenecektir.

TEMA

GDZ G-LAB bünyesinde yer almak isteyen girişimcilerin “Elektrik Dağıtım” konu başlığında aşağıdaki temalarda proje sunmaları beklenir.

 • Şebeke İşletim
 • İzleme ve Kontrol
 • Büyük Veri Analitiği
 • Tüketici Deneyimi İyileştirme
 • Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Malzeme Teknolojisi
 • Enerji Verimliliği
 • Dağıtıma Gömülü Sistemler
 • Teknik Ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması Ve İş Süreçleri
 • Talep Tarafı Katılımı
 • Aydınlatma
 • Ürün veya Hizmet Tasarımı, Endüstriyel Tasarım
 • Veri Analitiği
 • Diğer

 

PROGRAM

Kimler Başvurabilir;

Girişimci Adayları;

Kurum tarafından duyurulmuş teknoloji alanında çalışmak isteyen kişi veya ekiplerdir. Akademisyen, üniversitelerin 4. sınıf öğrencisi, araştırma görevlisi, doktora öğrencileri veya tema ile ilişkili proje tecrübesi olan 40 yaşının aşmamış gerçek kişilerden oluşabilir. Bu kişilerde aranan en büyük özellik, kurum tarafından duyurulmuş teknoloji alanında çalışma konusunda gösterdikleri şevk ve iradedir.

Girişimciler;

Kurum tarafından duyurulmuş teknoloji alanında çalışan en fazla 3 yıllık şirketlerdir. Bu şirketler tacir/tüccar profilinde değildir. Teknik, tasarım, mühendislik veya araştırma/geliştirme çalışmaları yapan şirket profilinde olmalıdırlar. 

İç Girişimciler;

Kurum bünyesinde halen çalışmakta olan veya kurumdan emekli olmuş kişiler, kuruma tedarikçi kuruluşlarda çalışan veya çalışmış kişilerdir. Bu kişiler hali hazırda sektörü ve sektörün sahadaki sorunları konusunda deneyimli uzman kişilerdir. Teknik bilgi birikimi ve tecrübesi yüksektir. Girişimcilik motivasyonu ile ikame gelir veya yeni bir kariyer arayışında olan kişilerdir.

Takvim ve Süresi;

1 Eylül 2020;                Çağrı duyurusunun yapılması, başvuruların kabulü

1 Ekim 2020;                Başvuruların tamamlanması, değerlendirmenin başlaması

15 Ekim 2020;             10 projenin seçilmesi, yüz yüze görüşmeler,

1 Kasım 2020;              5 finalistin belirlenmesi ve lansman töreni

1 Aralık 2020;              1. Değerlendirme toplantısı,

1 Şubat 2021;              2. Değerlendirme toplantısı,

1 Nisan 2021;              3. Değerlendirme toplantısı ve ara sunum

1 Haziran 2021;           4. Değerlendirme toplantısı ve revizyon sunumları

1 Ağustos 2021;          Asansör Konuşmaları, Ürün/Hizmet Sunumları, Mezuniyet töreni, 

 

KURUM DESTEĞİ

GDZ G-LAB Kuluçka Programı kapsamında, GDZ Elektrik (Kurum) aşağıdaki konularda destek sunacaktır.

 • GDZ Elektrik Dağıtım Kampüs (Bornova) alanı içerisinde toplam 150 m2 kapalı alana sahip GDZ G-LAB (GDZ Elektrik Teknoloji Geliştirme ve Girişimcilik Merkezi) Binası. 100 m2 tam donanımlı açık ofis alanı, 12 ila 15 m2 büyüklüğünde 5 adet yarı bölünmüş çalışma alanları, 15 m2 büyüklüğünde 1 kapalı, 20 m2 büyüklüğünde 1 yarı açık toplantı/görüşme/mentörlük alanı,
 • Ofis içine dağıtılmış 15 m2 eğlence ve dinlenme alanı (oyun konsolları, dart, langırt, kitap okuma, kahve ve içecek köşesi vb), 10 m2 sunucu, veri merkezi ve iş istasyonu bilişim odası, 15 m2 büyüklüğünde açık mutfak, yeterli sayıda kişisel depolama alanı, kilitli dolaplar, yarı açık sigara içme alanı, peyzaj ile bütünleşik rekreasyon alanları
 • Türkiye’nin en güçlü elektrik dağıtım şirketi ile güdümlü proje yürütme imkanı,
 • Kuruma ait canlı ve istatistiki verilerin anonim olarak işlenmeye sunulması,
 • Mevzuat eğitimi, sektörel iş modeli geliştirme danışmanlığı, teknik danışmanlık, sektörel teknik eğitimler,
 • Kurum tesis, laboratuvar ve atölyelerinin kullandırılması,
 • SAP yazılımlarının kullandırılması, eğitimlerinin verilmesi, iş geliştirme uzmanları ile birebir çalışma,
 • Teknik ve teknolojik mentörlük,
 • Tesis ve saha ziyaretleri, kurumun tedarikçilerinin fabrika/imalathane gezileri,
 • Kurum teknik personelleri ve mühendisleri ile birebir çalışma,
 • Üst düzey yönetici mentörlüğü,
 • Ortak sekretarya hizmeti,
 • Ücretsiz otopark,
 • Tanımlı lokasyonlara ücretsiz servis,
 • Nitelikli kafe ve kafeterya hizmetleri,
 • Spor ve rekreasyon alanları,
 • Her tekno-girişimciye 5000 TL değerinde teknik satın alma desteği, (kurum satın almasıdır, hibe değildir.). Başarılı görülen projelere 10.000 TL nakti, ve BiGG programı ile 200.000 TL Hibe Fon imkanı,  
 • Programı başarı ile tamamlayan tekno-girişimin kurum tedarikçi listesine alınması,
 • Başarılı bulunan projeler program sonrasında uygun destek modeli ile (EPDK Ar-Ge Fonu, KOSGEB Ar-Ge destekleri, TÜBİTAK Destekleri, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ öz kaynak bütçesi vb.) desteklenmeye devam edilmesi,

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

İletişim : gdzglab@gdzelektrik.com.tr