GDZ Elektrik Teknoloji Yol Haritası

GDZ Elektrik Dağıtım; günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini; 5.8 Milyon nüfusu ile 25.276 km2 dağıtım alanına yayılan İzmir ve Manisa illerinde toplam 3.5 Milyon tüketiciye 15.752 GWh elektrik dağıtımının tedariği için insan odaklı hizmet ve gelişen teknoloji sistemleri ile 7/24 çalışılan hizmet yürütmektedir.

2013 yılından itibaren hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamaları ile elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları gerçekleştirmektedir.

Hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına teknoloji ve inovasyon merkezli devam etmektedir.

Veriye dayalı karar verme, ileri istatistik, veri analitiği, network ve veri güvenliği, nesne tabanlı programlama, büyük veri ve bulut veri yönetimi, sensör teknolojileri, kalabalık analizi, mekatronik, gelecek tanımlama, siber güvenlik, şebeke akıllılaştırma gibi teknolojik ve teknik alanlar alt yapı dağıtım hizmetlerinde giderek önem kazanmaktadır.

Gdz Elektrik Dağıtım; geleceğin teknolojilerini ve şebeke ihtiyaçlarını stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir.

Üniversitelerin, düzenleyici kurumların, sektör çatı örgütlerinin ve alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık bazda güncellenen GDZ Elektrik Dağıtım Teknoloji Yol Haritası; stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen Girişimcilik Merkezi programları, AR-GE projelerini, üniversite ve sanayi işbirliği alanlarını ve akademik çalışma konularını yönlendiren temel planlama aracıdır.

 

GDZ Elektrik Dağıtım Teknoloji Yol Haritası 

GDZ Elektrik Dağıtım Teknoloji Yol Haritası çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak kazanımların tanımlanması için teknoloji kırılımı (taksonomi) kullanılmaktadır. Teknoloji kırılımı aşağıda listelenmiştir.

 1. Akıllı Şebeke Yönetimi
 • Gelişmiş OG ve AG Şebeke İzleme, Yönetim ve Kontrol Sistemleri (SCADA, DMS, OMS, Enerji Kalitesi İzleme, vb.)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Diğer IT Çözümleri (Çağrı Merkezi, WFM, CRM, ERP, vb.)
 1. Akıllı Gömülü Sistemler
 • Dağıtık Üretim Santrallerinin Şebekeye Entegrasyonu
 • Akıllı Depolama Sistemleri
 • Elektrikli Araçlar
 • Mikro-Şebeke Kavramı
 • Virtual Power Plant Konsepti
 1. Akıllı Piyasa ve Müşteriler
 • Akıllı Sayaç Altyapıları ve Sayaç Yönetim Sistemleri
 • Talep Tarafı Yönetimi
 • Esnek ve Dinamik Tarifeler
 • Müşteri Ölçeğinde Üretim
 • Akıllı Bina Teknolojileri
 • Akıllı Müşteri Teknolojileri
 1. Haberleşme Altyapısı
 2. Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
 3. Kurumsal BT Entegrasyonu
 4. Veri Yönetimi ve Analitik
 • Veri madenciliği
 • Optimizasyon
 • Yük tahmini
 • Yenilenebilir enerji üretim tahmini
 • Tüketici davranışları veri analizi
 1. Birlikte Çalışabilirlik ve Standardizasyon
 2. Şebeke Modelleme ve Simülasyon
 3. Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları
 4. Enerji Depolama Teknolojileri
 5. Malzeme Teknolojileri
 6. Koruma Kontrol ve Güç Elektroniği
 7. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Mikro Şebekeler
 8. Müşteri Deneyimi / Müşteri Memnuniyet Uygulamaları