Çevre Politikası

Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen GDZ Elektrik Dağıtım çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma saygının bir göstergesi olarak görev kabul etmektedir.

Bu kapsamda Şirket;

  • Çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almayı,
  • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik doğrultusunda sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereklerini karşılamayı,
  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve yılda en az birdefa mevcut durumu gözden geçirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterlişekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarına duyurmayı,
  • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık olmasını politika olarak kabul etmeyi,çevre politikası olarak kabul etmiştir.