Akademik, Lisans ve Lisans Üstü Çalışma Konuları

GDZ Elektrik Dağıtım Teknoloji Yol Haritası çerçevesinde belirlenmiş öncelikli alanlarda üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilebilecek akademik çalışma konuları belirli dönemlerde GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Bu kapsamda lisans bitirme projelerini, yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını ve Ar-Ge projelerini çeşitli modellerle hayata geçirmek üzere GDZ Elektrik Dağıtım tüm paydaşlarıyla işbirliğine açıktır.

 

Söz konusu akademik çalışma konuları çerçevesinde, lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde GDZ Elektrik Dağıtım uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev alabileceği “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir.

 

Ayrıca GDZ Elektrik Dağıtım personelinin ya da paydaşlarımızın TYH ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenebilmektedir. İlgili akademik çalışma konuları, dış kaynak ile finanse edilebilecek Ar-Ge projeleri için de temel teşkil edebilecek düzeydedir.

 

Öncelikli Akademik Çalışma Konuları

GDZ Elektrik DağıtımTeknoloji Yol Haritası içerisinde yer alan ve öncelikli alan olarak belirlenmiş akademik çalışma konuları aşağıda listelenmiştir.   

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele alınacak araştırma konularının / problemlerinin akademik olarak tanımlaması ve tanımlanan konuların lisansüstü tez konularına dönüştürülmesi hususunda GDZ Elektrik tüm öğretim üyeleriyle işbirliğine açıktır.

  • Şebekede Uçtan Uca Haberleşme Altyapısı
  • Şebeke Yönetiminde Bilgi ve Siber Güvenlik
  • Şebeke Üzerinde Veri Yönetimi ve Analitik
  • Şebekelerde Birlikte Çalışabilirlik ve Standardizasyon
  • Şebeke Modelleme ve Simülasyon

 

Araştırma konuları için işbirliği taleplerinizi bildirmek için lütfen

gdzglab@gdzelektrik.com.tr

adresinden iletişime geçiniz.