Daha İyi Hizmet İçin Hızla Yatırım Yapıyoruz.

Daha İyi Hizmet İçin Hızla Yatırım Yapıyoruz.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak İzmir ve Manisa illerimizi kapsayan geniş bir alanda elektrik dağıtım hizmetini sağlamak üzere düzenli olarak her yıl bölge ihtiyaçları dikkate alınarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2015 yılında dağıtım bölgemize toplamda 235 Milyon TL yatırım yapılmıştır. Söz konusu yatırımlar neticesinde sorumluluk alanımızda bulunan dağıtım bölgemizdeki talep artışları karşılanmış ve mevcut elektrik şebekemizde yenileme ve iyileştirme yatırımları yapılarak enerji tedarikinde süreklilik sağlanmış, teknik ve ticari kalite standartlarına uygun olarak bölgemize gerekli hizmet verilmiştir.

Dağıtım bölgemizde 2015 yılında yaklaşık 1.627 km dağıtım hattı, 274 adet dağıtım transformatörü ve 321.000 adet müşterimiz için sayaç yatırımı yapılmıştır.

Teknolojik Yatırımlar Sayesinde Tüketicilere Verilen Hizmet Kalitemizi Sürekli Arttırıyoruz. 

2015 yılında başlayan ve hala devam etmekte olan uzaktan sayaç okuma sistemimiz sayesinde belirli bir tüketim limitinin üstündeki tüketicilerimizin sayaçlarını uzaktan okuyabiliyoruz. Ayrıca tüketicilerimiz sisteme bağlanıp güncel tüketim miktarlarına da ulaşabiliyorlar. Böylece tüketicilerimiz tüketimlerini planlayabilmekte ve olası cezai durumları engelleyebilmektedir. Ayrıca uzaktan sayaç okuma sistemine dağıtım transformatörlerimizi de dahil ederek şebekemizdeki enerji kesintilerinden anında haber almakta ve abonelerimizden henüz kesinti şikayeti gelmeden önce gerekli müdahaleleri yaparak kesinti süremizi kısaltmaktayız.

2015 yılında başlayan ve devam eden bir diğer projemiz ise  SCADA/DMS/OMS projemizdir. Bu proje sayesinde şebekemizi uzaktan izleyerek kesinti durumlarında gerekli müdahaleleri uzaktan anında yapabilir ve kesinti sürelerimizi azaltabilir duruma geleceğiz. Bunun yanında DMS sistemi ile şebeke optimizasyonu sağlayarak enerjimizi daha verimli kullanıp milli servetimiz olan elektrik enerjisinden tasarruf edeceğiz. Projemizin ilk etabında büyük enerji akışı olan merkezlerimizin uzaktan kontrolü hedeflenmiş olup ilerleyen yıllarda kapsam genişletilerek tüm elektrik şebekemiz uzaktan kontrol edilebilir hale getirilecek. Buna bağlı olarak da kesinti sürelerimiz düşecek ve müşterilerimize verilecek olan hizmet kalitesi artacaktır.

Tüketici Memnuniyetini En Üst Safhada Tutmayı Hedefliyoruz.

Tüketici memnuniyetini en üst safhada tutma hedefimiz doğrultusunda kullanmakta olduğumuz bir diğer sistem ise Coğrafi Bilgi Sistemi’dir Bu sistem sayesinde bölgemizde yer alan mevcut ve yeni yapılan elektrik şebekesi verilerini güncel olarak sisteme aktarmaktayız. CBS sistemi ile tüm müşterilerimizin şebeke ve coğrafi konumlarını tespit edebiliyor ve müşterilerden gelen ihbarlara daha kolay yanıt verebiliyoruz.

2015 yılı sonu itibariyle çalışmaya başladığımız bir diğer husus olan Yatırım planlama projemiz sayesinde enerji tüketim vb. teknik bilgiler kullanılarak şebekemiz ileriye yönelik planlanmakta, ileride yaşayabileceğimiz enerji sıkıntıları önceden tespit edilerek yatırım planları hazırlanmaktadır. Böylece yeni yapılanma olan bölgelerde elektrik altyapısı hazır hale getirilmekte ve enerji tüketimi artan bölgelerin ihtiyaçları önceden tespit edilerek tüketici ihtiyaçlarının altyapısı ihtiyaç daha doğmadan hazırlanmaktadır.

​​​​​​