Kep Adresi

Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi gdzelektrik@hs02.kep.tr ‘dir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili firmaların gönderecekleri Kayıtlı Elektronik Posta iletilerinde bu adresi kullanmaları önemle duyurulur.